Skip Navigation LinksHome » Producten » BSO in beweging

BSO in beweging

‘BSO in Beweging’ is een beproefde beweegmethode die pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang helpt bij het organiseren, stimuleren en begeleiden van beweegactiviteiten van kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Uitgangspunt is dat kinderen voldoende ruimte krijgen om ontdekkend te leren en spelenderwijs aan de slag te gaan. Dat kan met hulp van pedagogisch medewerkers, maar kinderen kunnen ook zelfstandig aan de slag door de korte, duidelijke omschrijvingen van de activiteiten en de visuele ondersteuning met foto’s. De methode is geschikt voor verschillende soorten BSO-locaties en bestaat uit veertig activiteiten rondom vijf thema’s.

BSO

‘BSO in Beweging’ is ontwikkeld door Stichting Kinderopvang West-Twente, ROC van Twente en Calo Windesheim. Samen met Bewegen Samen Regelen heeft dit uitdagende, dagelijkse aanbod sport en bewegen voor de buitenschoolse opvang gestalte gekregen.

De beweegmethode bestaat uit een map met activiteiten, een digitale omgeving en optioneel een materiaalpakket en training. MBO-studenten kunnen ook met ‘BSO in Beweging’ aan de slag door middel van een speciale omgeving en readers.