Skip Navigation LinksHome » Producten » Kinderdagverblijf in beweging

Kinderdagverblijf in beweging

Kinderdagverblijf in Beweging is een uitdagende beweegmethodiek die aansluit op het planmatig bewegingsonderwijs op de basisschool. Het doel is het op natuurlijke en positieve wijze inpassen van meer beweegmomenten in het dagprogramma voor alle kinderen van 0-4 jaar in de peuterspeelzaal of kinderopvangorganisatie. Alle kinderen krijgen een goede start mee als het gaat om een gezonde, actieve leefstijl. Alle kinderen hebben al beweegervaringen opgedaan uit de leerlijnen bewegingsonderwijs.

KDV

 

De pedagogisch medewerkers krijgen handreikingen in ordening van leerlijnen en didactiek, zodat ook in het bewerkstelligen van een doorgaande leerlijn bewegingseducatie de doelgroep 0-4 jarigen bereikt wordt. Daarnaast wordt de methodiek ingebed in een planmatige aanpak van het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen, met betrokkenheid van alle geledingen binnen de. Het doel is om stappen te zetten in een structurele aanpak van een integrale gezonde, actieve leefstijl voor de kinderen van het kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf in Beweging is ontwikkeld door Stichting kinderopvang West-Twente, Hogeschool Windesheim en Sportservice Overijssel.

Neem voor meer informatie contact op met Tineke Jansen van Sportservice Overijssel via telefoonnummer 038-4577770, of mail naar info@sportserviceoverijssel.nl