Skip Navigation LinksHome » Producten » Overzicht

Producten

Bewegen Samen Regelen

Activiteiten om te bewegen, sporten en spelen. Tijdens en na schooltijd en bij de vereniging. De vraag om een doorlopende beweegleerlijn, van school naar wijk en vereniging, wordt steeds groter.

Bewegen Samen Regelen biedt via de portal een verscheidenheid aan activiteiten.

Homepage

Bewegen In het Basisonderwijs

Bewegen in het Basisonderwijs is een onderwijsmethode voor het bewegingsonderwijs die al jaren met succes in de praktijk wordt gebruikt. De methode Bewegen in het Basisonderwijs is geschreven om op eenvoudige wijze leerlingen in kleine groepen gymles te geven. Hierdoor is er een gevarieerd en intensief aanbod per les en een hoge effectieve leertijd. Bovendien leren de kinderen beter met elkaar samenwerken dan in een grote groep.

In de methode zijn ook de activiteiten voor het passend onderwijs integraal opgenomen.

Raadpleeg enkele activiteiten:

De methode Bewegen in het Basisonderwijs is ook beschikbaar in mappen. De methode bestaat uit 3 activiteitenmappen voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Deze methode kunt u bestellen voor € 499,50 (ex. BTW). Bij de methode krijgt u een jaar lang gratis toegang tot de portal van Bewegen Samen Regelen.

Map Bewegen in het Basisonderwijs

Spelen Samen Regelen

Met Spelen Samen Regelen verandert een ongeorganiseerd plein in een overzichtelijk speelplein waar kinderen met veel plezier, zowel met als naast elkaar, kunnen spelen. Het beweegpakket is geschikt voor ieder speelplein waarbij de ruimtes optimaal worden benut. Kinderen kunnen snel en zelfstandig aan de slag met de verschillende activiteiten, of onder begeleiding van groepsleerkrachten en ouders. Hierdoor biedt Spelen Samen Regelen een structurele oplossing voor het beweegaanbod op het speelplein.

Alle activiteiten van Spelen Samen Regelen zijn uitgewerkt in leskaarten.

Raadpleeg enkele activiteiten:

Map Spelen Samen Regelen

Sport kennismakinglessen

Sporten kan overal en altijd. Op school, bij de vereniging of op het speelveld in de wijk. Iedere omgeving heeft zijn eigen doelen, activiteiten en organisatievormen. Voor elk moment de juiste uitdaging.

Om leerlingen ook tijdens schooltijd al kennis te laten maken met verschillende sporten, biedt Bewegen Samen Regelen toegang tot verschillende sportkenningsmakingsactiviteiten van diverse bonden.

Ook is het aanbod Sla je Slag, een unieke samenwerking van racketsportbonden, hier te vinden.

Raadpleeg enkele activiteiten:

Ontwikkelen

Nog niet genoeg activiteiten tot je beschikking? Gebruik dan de ontwikkeltool van Bewegen Samen Regelen en ontwerp zo je eigen activiteiten en lessen.
Bij het ontwikkelen van je eigen activiteiten maak je gebruik van het stramien van Bewegen Samen Regelen, ook de zaalindeling maak je snel en eenvoudig met onze ontwikkeltool.

Ontwikkeltool