Bewegen Samen Regelen voor gemeenten

Bewegen Samen Regelen biedt een portaal met kwalitatief hoogstaande beweeg-, sport- en spelactiviteiten voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Als vakleerkracht, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en trainer kun je het aanbod uitbreiden en eenvoudig delen met alle aangesloten scholen en BSO’s binnen de gemeente. En bovenal bieden wij de mogelijkheid om ontwikkelde activiteiten te delen met andere aangesloten gemeenten.

Een greep uit de functies

Ons standaard aanbod

Met een gemeentelicentie krijg je toegang tot de portal van Bewegen Samen Regelen die hiermee ook direct de mogelijkheid biedt tot toegang voor de scholen binnen de gemeente of organisatie. Deze scholen kunnen zich op portal aansluiten waardoor ze gebruik kunnen maken alle activiteiten binnen het basisaanbod. Het aanbod bestaat uit de methodes Bewegen in het Basisonderwijs, BSO in Beweging, Spelen Samen Regelen en de sportkennismakingslessen. Al deze activiteiten kunnen eenvoudig als leskaarten worden gedownload en geprint.

Zelf aanbod ontwikkelen

Op het ontwikkelplein kun je als vakleerkracht, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en trainer vanuit één centraal punt beweeg-, sport-, en spelactiviteiten creëren voor de hele gemeente. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bestaande activiteiten aan te passen. Ook kunnen er geheel nieuwe activiteiten en lessen worden ontwikkeld. Op deze manier kan er maatwerk worden geleverd voor de scholen en is al het aanbod op één plek beschikbaar.

Deel je aanbod

Als professional kun je de ontwikkelde activiteiten vanaf elke plek onderling delen met je collega’s en alle aangesloten basisscholen en BSO’s in de gemeente. Bovenal bieden wij de mogelijkheid om ontwikkelde beweeg-, sport- en spelactiviteiten uit te wisselen met andere aangesloten gemeenten.

Nu met jaarplanning

Zowel de activiteiten en lessen van Bewegen Samen Regelen als je eigen ontwikkelde activiteiten kunnen in een jaarplanning voor het bewegingsonderwijs geplaatst worden. De jaarplanning kan helpen om de lessen met activiteiten, maar ook schoolsportdagen, per school inzichtelijk te maken. Als professional kan je de school hierin ondersteunen, uiteraard kunnen de scholen ook zelf aan de slag met het invullen van de jaarplanning.