Bewegen Samen Regelen voor gemeenten

Bewegen Samen Regelen biedt een portaal met kwalitatief hoogstaande beweeg-, sport- en spelactiviteiten voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Als vakleerkracht, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en trainer kun je het aanbod uitbreiden en eenvoudig delen met alle aangesloten scholen en BSO’s binnen de gemeente. En bovenal bieden wij de mogelijkheid om ontwikkelde activiteiten te delen met andere aangesloten gemeenten.

Een greep uit de functies

Ons standaard aanbod

Als gemeente, sportbedrijf of organisatie kun je middels een speciale licentie de toegang tot de portal van Bewegen Samen Regelen openen voor de scholen in de gemeente. Alle aangesloten scholen maar ook je eigen organisatie kunnen gebruik maken van de beweeg-, sport- en spelactiviteiten op de portal. Het basisaanbod bestaat uit de methodes Bewegen in het Basisonderwijs met geïntegreerd het passend onderwijs, BSO in Beweging, Spelen Samen Regelen en de sportkennismakingslessen. Alle activiteiten kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en als leskaarten worden gedownload en geprint.

Zelf aanbod ontwikkelen

Op het ontwikkelplein kun je als vakleerkracht, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en trainer vanuit één centraal punt beweeg-, sport-, en spelactiviteiten creëren voor de hele gemeente. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bestaande activiteiten aan te passen. Ook kunnen er geheel nieuwe activiteiten en lessen worden ontwikkeld. Op deze manier kan er maatwerk worden geleverd voor de scholen en is al het aanbod op één plek beschikbaar.

Deel je aanbod

Als professional kun je de ontwikkelde activiteiten vanaf elke plek onderling delen met je collega’s en alle aangesloten basisscholen en BSO’s in de gemeente. Bovenal bieden wij de mogelijkheid om ontwikkelde beweeg-, sport- en spelactiviteiten uit te wisselen met andere aangesloten gemeenten.

Jaarplanning

Zowel de activiteiten en lessen van Bewegen Samen Regelen als je eigen ontwikkelde activiteiten kunnen in een jaarplanning voor het bewegingsonderwijs geplaatst worden. De jaarplanning kan helpen om de lessen met activiteiten, maar ook schoolsportdagen, per school inzichtelijk te maken. Als professional kan je de school hierin ondersteunen, uiteraard kunnen de scholen ook zelf aan de slag met het invullen van de jaarplanning.