Bewegen Samen Regelen voor onderwijsinstellingen

Het portaal van Bewegen Samen Regelen bevat kwalitatief hoogstaande beweeg-, sport- en spelactiviteiten voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Als student en docent van bijvoorbeeld de opleiding CIOS, Sport & Bewegen, ALO en Pabo kun je dit basisaanbod raadplegen, aanpassen en uitbreiden voor je les of stage. Als docent kun je de voortgang van de studenten bijhouden.

Een greep uit de functies

Voor de student

Studenten van diverse opleidingen waaronder de opleidingen CIOS, Sport & Bewegen, ALO en Pabo kunnen op het portaal terecht om beweeg-, sport- en spelactiviteiten te raadplegen. Het aanbod bestaat uit de methodes Bewegen in het Basisonderwijs, Spelen Samen Regelen, BSO in Bewegingen de sportkennismakingslessen. Het is voor de studenten mogelijk om bestaande activiteiten aan te passen naar eigen les- en stagesituatie. Via het ontwikkelplein kunnen ze de activiteiten aanpassen of zelf een nieuwe activiteit ontwikkelen. Ook de zaalindeling maken de studenten snel en eenvoudig met onze ontwikkeltool. Het resultaat of de bewerking van de activiteit of les kan worden gedeeld met de medestudenten.

Voor de docent

Als docent kun je niet alleen het aanbod van Bewegen Samen Regelen raadplegen, maar ook zelf het aanbod uitbreiden. Je kan aan de slag met onze ontwikkeltool en hier zelf een aanbod creëren en beschikbaar stellen aan de studenten. Zo is al het aanbod op één plek beschikbaar.
Daarnaast kun je de voortgang van de studenten bijhouden, een efficiënte beoordeling is hierbij mogelijk.