Het standaardaanbod van Bewegen Samen Regelen

Een abonnement op het portaal van Bewegen Samen Regelen geeft toegang tot de volgende inhoud.

iBewegen in het Basisonderwijs Ook
voor het passend onderwijs

Bewegen in het Basisonderwijs

Dé onderwijsmethode voor het bewegingsonderwijs.

Spelen Samen Regelen

Spelen Samen Regelen

Beweegactiviteiten voor ieder speelplein.

Sportkennismakingslessen

Sportkennismakingslessen

Activiteiten van diverse Nederlandse sportbonden.

BSO in Beweging

BSO in Beweging

Beweegmethode voor de buitenschoolse opvang.

Bewegen in het Basisonderwijs

Bewegen in het Basisonderwijs is een onderwijsmethode voor het bewegingsonderwijs die al jaren met succes in de praktijk wordt gebruikt. De methode Bewegen in het Basisonderwijs is geschikt voor de groepen 3 tot en met 8 en geschreven om op eenvoudige wijze leerlingen in kleine groepen gymles te geven. Hierdoor is er een gevarieerd en intensief aanbod per les en een hoge effectieve leertijd. Bovendien leren de kinderen beter met elkaar samenwerken dan in een grote groep.

Voor € 100,00 per jaar (ex. BTW) krijg je digitaal toegang tot Bewegen in het Basisonderwijs met geïntegreerd het passend onderwijs en alle uitbreidingen. Bij dit abonnement krijg je ook de beschikking tot activiteiten van Spelen Samen Regelen, BSO in Beweging en de sportkennismakingslessen.
Additioneel op dit abonnement kunnen de 3 activiteitenmappen van Bewegen in het Basisonderwijs worden aangeschaft voor € 225,00 (ex. BTW).

Passend onderwijs

In de methode zijn de activiteiten voor het passend onderwijs integraal opgenomen. Alle activiteiten van Bewegen in het Basisonderwijs bevatten een aangepaste leskaart met informatie voor kinderen met een motorische beperking of zwakke motoriek. Deze M-kaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met Onderwijscentrum de Twijn.

Uitbreidingen

Bewegen in het Basisonderwijs is uitgebreid met ‘uitdagende activiteiten voor de groepen 7 en 8’ en 'Klassikale lessen en Bewegen op Muziek'. Leuke, leerzame, maar ook uitdagende activiteiten waar de kinderen samen en zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Spelen Samen Regelen

Met Spelen Samen Regelen verandert een ongeorganiseerd plein in een overzichtelijk speelplein waar kinderen met veel plezier, zowel met als naast elkaar, kunnen spelen. Het beweegpakket is geschikt voor ieder speelplein waarbij de ruimtes optimaal worden benut. Kinderen kunnen snel en zelfstandig aan de slag met de verschillende activiteiten, of onder begeleiding van groepsleerkrachten en ouders. Hierdoor biedt Spelen Samen Regelen een structurele oplossing voor het beweegaanbod op het speelplein. Alle activiteiten van Spelen Samen Regelen zijn uitgewerkt in leskaarten en digitaal beschikbaar.

Voor € 100,00 per jaar (ex. BTW) krijg je digitaal toegang tot Spelen Samen Regelen. Bij dit abonnement krijg je ook de beschikking tot activiteiten van Bewegen in het Basisonderwijs, BSO in Beweging en de sportkennismakingslessen.
De activiteitenmap van Spelen Samen Regelen kan additioneel worden besteld voor € 125,00 (ex. BTW).

Materialenpakket

Speciaal voor Spelen Samen Regelen is een materiaalpakket samengesteld. De sport- en spelmaterialen zijn geheel afgestemd op de spelactiviteiten in de activiteitenmap en geschikt voor ieder schoolplein, groot of klein. Dit 20-delige pakket, met veel variatie voor individuele spelvormen, spellen met tweetallen of teamspelen, is te bestellen bij Nijha.

Sportkennismakingslessen

Sporten kan overal en altijd. Op school, bij de vereniging of op het speelveld in de wijk. Iedere omgeving heeft zijn eigen doelen, activiteiten en organisatievormen. Voor elk moment de juiste uitdaging.

Om leerlingen ook tijdens schooltijd al kennis te laten maken met verschillende sporten, biedt Bewegen Samen Regelen toegang tot verschillende sportkenningsmakingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door de Nederlandse sportbonden in samenwerking met SLO en digitaal beschikbaar.

BSO in Beweging

BSO in Beweging is een beproefde beweegmethode die pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang helpt bij het organiseren, stimuleren en begeleiden van beweegactiviteiten van kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Uitgangspunt is dat kinderen voldoende ruimte krijgen om ontdekkend te leren en spelenderwijs aan de slag te gaan. Dat kan met hulp van pedagogisch medewerkers, maar kinderen kunnen ook zelfstandig aan de slag door de korte, duidelijke omschrijvingen van de activiteiten en de visuele ondersteuning met foto’s.
De methode is geschikt voor verschillende soorten BSO-locaties en bestaat uit veertig activiteiten rondom vijf thema’s.

Voor € 100,00 per jaar (ex. BTW) krijg je digitaal toegang tot de activiteiten van BSO in Bewegingen ook Bewegen in het Basisonderwijs Spelen Samen Regelen en de sportkennismakingslessen.

De activiteitenmap van BSO in Beweging kan additioneel worden aangeschaft voor € 125,00 (ex. BTW).