Samen de gymles regelen

Geupload bestand

Hoe werkt Bewegen Samen Regelen nu in de praktijk? 

Een kijkje in de gymzaal
Het is dinsdagochtend vijf voor half negen als de leerlingen van groep 8 in een rij klaar gaan staan op het schoolplein, klaar om naar de gymles te gaan. Ook vandaag heeft meester Hans de leskaarten weer bij zich, dit keer van les 9. Na het omkleden gaan de kinderen in groepjes aan het werk om de materialen klaar te zetten voor de gymles. Elk groepje krijgt een leskaart van meester Hans. Het klaarzetten gaat heel snel, want op de foto staat precies wat er opgebouwd moet worden. Voor de zekerheid controleert meester Hans de gebouwde arrangementen en dan is het bewegen geblazen! Op de kaart kunnen de kinderen lezen wat ze moeten doen. Het duurt even voordat ze er samen achter komen hoe de activiteit gaat, maar ze vinden het leuk om dit zelf te ontdekken. 
Saskia zit in een groepje dat over de kast moet springen. Ze vindt dit eigenlijk wel een beetje eng en durft niet zo goed. Gelukkig loopt meester Hans rond om te kijken of hij ergens kan helpen, zodat Saskia het niet alleen hoeft te doen.

Na 10 minuten draaien de kinderen door naar de volgende activiteit. Als alle groepjes drie van de vijf activiteiten hebben gedaan, roept meester Hans iedereen bij elkaar. De les is afgelopen en de kinderen gaan douchen en omkleden. De materialen blijven staan, want de kinderen van groep 6 staan al klaar om met de gymles te beginnen. Zij beginnen meteen met ombouwen, want de leskaarten hebben ze in de klas al doorgenomen op het digibord. Zo verlaagt het groepje van Tom de kast met één deel en verkleint het groepje van Roos het tikgebied.

Na groep 6 zijn ook nog de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt. Allemaal doen ze dezelfde activiteiten, alleen worden de activiteiten wel aangepast aan het niveau van de leerlingen. Groep 7 heeft als laatste gymles en ruimt aan het eind van de les alle materialen weer op.

Les 9 wordt donderdag opnieuw gegeven. De kinderen beginnen bij de activiteit die ze dinsdag als laatste hebben gedaan en draaien dan weer door naar de activiteiten die ze dinsdag nog niet hebben gedaan. En dat is handig, ze weten namelijk nog precies wat er gebouwd en gedaan moet worden.

BSR_leskaarten (transparant)