Twee uur gym per week op school verplicht

Geupload bestand

Gisteren werd bekend dat de Tweede Kamer instemt met het voorstel van VVD en SP om een minimumeis aan scholen te stellen wat betreft het aantal uren bewegingsonderwijs. 
Dit betekent dat kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs minimaal twee uur per week gymles moeten krijgen, dit wordt een verplichting.

Omdat veel scholen nog niet helemaal ingericht zijn op deze eis, is er besloten dat de scholen nog drie jaar de tijd hebben voordat de urennorm ingaat en de onderwijsinspectie eventueel straffen kan opleggen bij het niet naleven van het minimum aantal uren bewegingsonderwijs.