Bijeenkomst "Vernieuwingen in het bewegingsonderwijs voor de basisschoolleeftijd"

Geupload bestand

Op woensdag 26 februari namen bv SPORT, Chris Hazelebach en Bewegen Samen Regelen de Friese gemeenten, sportbedrijven, onderwijsstichtingen, vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen mee in de trends op het gebied van bewegingsonderwijs voor de basisschoolleeftijd. We vertelden hoe trendsporten in de gymles zijn toe te passen, hoe nieuw aanbod gemakkelijk ontwikkeld en gedeeld kan worden, hoe je om kan gaan met niveauverschillen in de les én welke vernieuwingen het bewegingsonderwijs te wachten staan.

Het was een geslaagde bijeenkomst!