Bijeenkomst "Vernieuwingen in het bewegingsonderwijs voor de basisschoolleeftijd"

Geupload bestand

Op woensdag 26 februari nemen bv SPORT en Bewegen Samen Regelen de Friese gemeenten, sportbedrijven, onderwijsstichtingen, vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen graag mee in de trends op het gebied van bewegingsonderwijs voor de basisschoolleeftijd. We vertellen hoe trendsporten in de gymles zijn toe te passen, hoe nieuw aanbod gemakkelijk ontwikkeld en gedeeld kan worden én welke vernieuwingen het bewegingsonderwijs te wachten staan.
Chris Hazelebach, voormalig onderwijsadviseur bij KVLO en Calo docent, zal meer vertellen over hoe de differentiatie in het bewegingsonderwijs kan worden toegepast met Bewegen Samen Regelen. 

Datum:                Woensdag 26 februari
Locatie:               Sportcentrum It Gryn, Ieleane 1, Stiens
Programma:        14.45 uur            Ontvangst met koffie/thee
                            15.00 uur            Welkomstwoord
                            15.15 uur            Presentatie bv SPORT
                            16.00 uur            Presentatie Chris Hazelebach
                            16.30 uur            Presentatie Bewegen Samen Regelen
                            17.00 uur            Afsluiting met een hapje en drankje

Het is nog mogelijk om je aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar info@bewegensamenregelen.nl