Blijven bewegen

Geupload bestand

Het is belangrijk om ook in deze vreemde tijden voldoende te blijven bewegen. Om deze reden hebben de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad een protocol voor het bewegingsonderwijs opgesteld. Een aantal belangrijke pijlers voor het basisonderwijs zijn:

  • De lessen worden bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is, dan worden er in een binnen-accommodatie alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd.
  • Wanneer de gymles binnen gegeven wordt, mag dit met maximaal 15 kinderen tegelijk.
  • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter van elkaar in acht te nemen, fysiek contact met andere leerlingen is toegestaan.
  • Handhaaf tussen basisschoolleerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk de afstandsnorm van 1,5 meter.
  • Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen is toegestaan. De leerkracht gebruikt eigen materiaal en probeert contact met materiaal van leerlingen te voorkomen. Wel zijn er aanbevelingen over het schoonmaken van de materialen.

Lees het volledige protocol hier.

Aansluitend op dit adviesdocument heeft de KVLO een overzicht beschikbaar gesteld waarin wordt weergegeven welke leerlijnen buiten en binnen gegeven kunnen worden. Bij sommige leerlijnen wordt aangegeven dat ze (voorlopig) beter niet uitgevoerd kunnen worden. Dit document tref je hier.

Op het digitale platform van Bewegen Samen Regelen tref je diverse activiteiten die, met een kleine aanpassing, (buiten) uitgevoerd kunnen worden zoals: touwtje springen, bewegen op muziek en mikken hoog doel. Kijk gerust even rond en vraag eventueel een demo account aan.

Stay safe en blijf bewegen!