Nieuw schooljaar met les- en stagevoorbereidingen

Geupload bestand

Een nieuw schooljaar, een frisse start. Dit geldt ook voor alle onderwijsinstellingen in Nederland. Naast het basisonderwijs werken ook diverse sportopleidingen en pabo’s met Bewegen Samen Regelen. Studenten maken, door middel van de speciale Bewegen Samen Regelen studentenomgeving, gebruik van het activiteitenaanbod op het digitale platform en kunnen er snel en gemakkelijk les- en stagevoorbereidingen maken. De docent kan uiteraard de voortgang van zijn studenten bewaken.

Ook dit schooljaar zijn er weer nieuwe opleidingen gestart. Wij wensen de studenten en docenten van Curio Breda, Nova College CIOS Haarlem, CIOS Zuidwest en uiteraard alle andere opleidingen veel plezier met Bewegen Samen Regelen.

Ook benieuwd wat Bewegen Samen Regelen voor je opleiding kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.