Studentenomgeving Bewegen Samen Regelen

Geupload bestand

In de afgelopen periode is bewezen hoe belangrijk digitaal lesmateriaal is. Voor opleidingen geldt dat ze op dit moment bezig zijn om het lesmateriaal voor volgend schooljaar vast te stellen. Staat Bewegen Samen Regelen al op jullie leermiddelenlijst? 

Het portaal van Bewegen Samen Regelen biedt kwalitatief hoogstaande beweeg-, sport- en spelactiviteiten voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Als student van bijvoorbeeld de opleiding CIOS, Sport & Bewegen, ALO en Pabo kun je dit basisaanbod raadplegen, aanpassen en uitbreiden voor je les of stage. Als docent kun je lesvoorbereidingen van je studenten bekijken en deze lesvoorbereidingen van feedback voorzien. Benieuwd wat Bewegen Samen Regelen voor jullie opleiding kan betekenen, neem dan contact met ons op.