Nieuwe M-kaarten, leskaarten voor het passend onderwijs

Geupload bestand

De methode Bewegen in het Basisonderwijs is uitgebreid met extra M-kaarten. Naast de lessen 1 tot en met 10 van de methode Bewegen in het Basisonderwijs zijn nu ook de uitdagende activiteiten voor groep 7/8, de Klassikale lessen en de activiteiten van Bewegen op Muziek voorzien van een M-kaart.

M-kaarten zijn leskaarten ontwikkeld door Onderwijscentrum de Twijn en bestemd voor de begeleiding van een leerling met een zwakke motoriek of een motorische beperking. Handig zijn ook de bijbehorende documenten met achtergrondinformatie en een aanvullende materialenlijst. Dit in het belang van een veilige(re) deelname aan de activiteiten uit onze methode Bewegen in het Basisonderwijs. De methode sluit hiermee aan bij het passend onderwijs.

Al onze gebruikers hebben toegang tot Bewegen in het Basisonderwijs en de bijbehorende M-kaarten.