Impuls bewegingsonderwijs

Geupload bestand

Impuls bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om per week minstens twee lesuren gym te verzorgen. De lessen, twee keer 45 minuten, moeten gegeven worden door een bevoegde leerkracht voor alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Niet iedere school is helaas al zover om hieraan invulling te geven.

 

Impuls met Bewegen Samen Regelen

De overheid wil samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO-Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

In de maand september hebben schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen om bijvoorbeeld een procesbegeleider aan te stellen die samen met de school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs (of meer) op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden of kijkt naar mogelijkheden om kinderen duurzaam meer te laten bewegen.

Bewegen Samen Regelen kan hierin ondersteunen, we zetten enkele voordelen op een rijtje:

  • Onze methode Bewegen in het Basisonderwijs is opgezet op basis van een doorlopende leerlijn.
  • Alle groepen maken gebruik van dezelfde lesopbouw, dit levert veel tijdwinst op.
  • Naast Bewegen in het Basisonderwijs geeft ons platform ook toegang tot methodes Spelen Samen Regelen, BSO in Beweging, Val OK! en Sportkennismakingslessen.
  • Eigen activiteiten kunnen toegevoegd worden met behulp van de ontwikkelomgeving.
  • De opgenomen jaarplanning kan helpen bij het inzichtelijk maken van alle beweegmomenten.
  • Is jouw gemeente ook aangesloten bij Bewegen Samen Regelen, dan krijg je ook toegang tot de activiteiten die de gemeente ontwikkeld heeft.