Week van de Motoriek

Geupload bestand

De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 5 november 2021. Het thema van dit jaar is ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. De gehele week vragen Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG meer aandacht voor het nut en belang van breed motorische ontwikkeling.

De motoriek blijft namelijk een aandachtspunt voor veel kinderen. Op het digitale platform van Bewegen Samen Regelen is het lesprogramma Sla je Slag te vinden. Leuke en leerzame oog-hand- en racketspelen die helpen bij het verbeteren van de fijne motoriek. 

Bekijk bijvoorbeeld de activiteit: Trucs met balletje. Op het digitale platform van Bewegen Samen Regelen tref je deze en nog meer leuke activiteiten.